کسب رتبه های بالا در گوگل جنگ است نه بازی

کسب رتبه های بالا در گوگل جنگ است نه بازی کسب رتبه های بالا در موتورهای جست و جو بازی نیست ، جنگ گلادیاتورهاست . جنگی که شاید هرگز چهره رقیب خود را نبینید ، جنگی که خونریزی ندارد اما با پس زدن رقیب به صفحه ی دوم نتایج جست و جو عملا او را اطلاعت بیشتر دربارهکسب رتبه های بالا در گوگل جنگ است نه بازی[…]