عوامل موثر در بهینه سازی و سئوی صفحه | بخش 3

عوامل موثر در بهینه سازی و سئوی صفحه | بخش 3 قبل از شروع نوشته قبلی را مطالعه کنید : چه عوامل و فاکتورهایی در رتبه بندی یک دامنه در گوگل موثرند ؟ کیفیت لینک های خروجی (qualitu of External links) این مورد اثبات نشده ولی سئوکاران اغلب معتقد هستن اگر لینک به سایت های اطلاعت بیشتر دربارهعوامل موثر در بهینه سازی و سئوی صفحه | بخش 3[…]

فاکتورهای مربوط به بهینه سازی پیج | بخش 2

فاکتورهای مربوط به بهینه سازی پیج | بخش 2 قبل از شروع نوشته قبلی را مطالعه کنید : چه عوامل و فاکتورهایی در رتبه بندی یک دامنه در گوگل موثرند ؟ متن کپی یا محتوای تکراری (duplicate content ) دقت کنید هیچ دو نوشته ای در سایت شما تکراری و کپی نباشد حتی اگر اصلاحات اطلاعت بیشتر دربارهفاکتورهای مربوط به بهینه سازی پیج | بخش 2[…]

فاکتورهای سئو و بهینه سازی مرتبط با صفحه یا پیج | بخش 1

فاکتورهای سئو و بهینه سازی مرتبط با صفحه یا پیج | بخش 1 قبل از شروع نوشته قبلی را مطالعه کنید : چه عوامل و فاکتورهایی در رتبه بندی یک دامنه در گوگل موثرند ؟ انتخاب کلمه ی کلیدی که در تگ عنوان باشد تگ عنوان در کنار محتوای صفحه دومین بخش مهم محتوای سایت اطلاعت بیشتر دربارهفاکتورهای سئو و بهینه سازی مرتبط با صفحه یا پیج | بخش 1[…]

چه عوامل و فاکتورهایی در رتبه بندی یک دامنه در گوگل موثرند ؟

چه عوامل و فاکتورهایی در رتبه بندی یک دامنه در گوگل موثرند ؟ طول عمر  دامنه (Longevity of the domain) نظر Matt Cutts در مورد طول عمر دامنه و تاثیر آن در گوگل : دامنه ی 6 ماهه تفاوت زیادی با دامنه ی یک ساله نداره. عمر یک دامنه برای گوگل اهمیت داره ولی نه اطلاعت بیشتر دربارهچه عوامل و فاکتورهایی در رتبه بندی یک دامنه در گوگل موثرند ؟[…]